آرژانتین خواستار توقف تمرینات نظامی انگلیس در جزایر مورد اختلاف شد