ترکیه به انتشار تصاویر سربازان شکست خورده عثمانی در صفحه ارتش آمریکا واکنش نشان داد