حمله خمپاره ای تروریست ها به حمای سوریه یک کشته و شماری زخمی برجای گذاشت