اوپک: تولید نفت ایران به 3.6 میلیون بشکه در روز رسید