هواپیمایی کانادا ورود یک نوع گوشی همراه سامسونگ را به هواپیماهایش ممنوع اعلام کرد