شکست سپاهان در داربی اصفهان/تساوی شاگردان قلعه‌نویی مقابل سایپا