نویدکیا کفش‌هایش را آویخت/ خداحافظی تلخ محرم در روز شکست سپاهان