از شعار علیه فغانی تا درگیری لفظی نوری با دروازه‌بان سایپا