شرایط ساکنان موصل در آستانه عملیات آزادسازی این شهر