سیاست‌های کلی انتخابات استراتژی مترقی توسعه سیاسی است