تاکید بارزانی بر هماهنگی کامل میان پیشمرگ‌ها و نیروهای عراقی در نبرد موصل