رییس فدراسیون کوهنوردی ایران عضو هیات مدیره اتحادیه جهانی شد