حرکت شایسته سیدجلال حسینی در حمایت از پورحیدری + عکس