تشویق دایی و طرح موزاییکی پرسپولیسی‌ها از شعار "یا حسین" + عکس