معاون استاندار آذربایجان غربی: ایران از امن ترین کشورهای دنیاست