ارتش سوریه عملیات گسترده‌ای را در غوطه شرقی دمشق کلید زد