استفاده از گلکسی نوت 7 در هواپیماهای آمریکا ممنوع شد