نیروهای یمنی دو دستگاه خودروی زرهی ارتش سعودی را منهدم کردند