ذوالنوری: برگزاری انتخابات به‌صورت شهرستانی باعث شناخت بیشتر نمایندگان از مردم می‌شود