دیجی کالا به زودی با سایتی جدید وارد حوزه مد و پوشاک خواهد شد