زمان قطعی عرضه اولیه ۱۰ درصد "آپ" مشخص شد/40 میلیون سهم برای کارکنان