ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات باعث پیشرفت سیاسی کشور می‌شود