صفایی از شرکت ملی نفتکش کنار رفت/سیروس کیان‌ارثی مدیرعامل شد