واکنش هاشمی رفسنجانی به زمزمه‌های تقابل آمریکا و روسیه