تنوع معامله در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالا