بازتاب ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» در رسانه‌های جهان