آغاز اردوی پایانی تیم ملی کشتی دانشجویان برای حضور در رقابت‌های جهانی