سیاه جامگان صفر - استقلال یک/ دومین برد پیاپی منصوریان با درخشش رحمتی