مسعود بارزانی: پیشمرگه و ارتش عراق در عملیات موصل هماهنگ هستند