ویدئو/ ادای احترام به قربانیان حمله تروریستی نیس با حضور رئیس جمهوری فرانسه