اسکای نیوز: تأکید ترکیه بر لزوم ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز مرز سوریه