معاون خزانه‌داری آمریکا از «مبارزه عربستان با تروریسم» تمجید کرد