افتتاح فاز اول فولادسازی‌ کاوه جنوب‌ با ظرفیت‌ ۱.۲ میلیون تن‌ توسط معاون اول رئیس‌جمهور