عکس/ تنها مرسدس بنز گالوینگ میلیاردی ایران یتیم شد!