انعقاد توافق نامه میان دانشگاه علمی کاربردی و بنیاد شهید