کارگاه آموزشی «مدل‌های توسعه نرم‌افزارهای امن» برگزار شد