مسمومیت 825 نفر در چهارمحال و بختیاری طی 6 ماه نخست امسال