ایتالیایی‌ها تحریم‌های اروپا علیه کریمه را دور می‌زنند