دیدار ایران-سوریه در ورزشگاه تانکو عبدالرحمن +تصاویر