تجارت خارجی کشورهای عضو اکو از 845 میلیارد دلار گذشت