تجلیل از اقدام یونسکو در تائید حق مردم فلسطین/واکنش منفی رژیم صهیونیستی نشانه استیصال است