جابری انصاری با قائم مقام وزیر خارجه سوریه تلفنی رایزنی کرد