قاسمی از عملکرد یونسکو در قبال مسجدالاقصی تقدیر کرد