آب‌رسانی به یک روستا توسط جهادگرانی از ۱۸ ملیت+عکس