کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر آذرماه برگذار می‌شود