ایران از اقدام یونسکو در قبال مسجد الاقصی استقبال کرد