پوتین: روسیه به توسعه صنعت هسته‌ای هند ادامه می‌دهد