دیدار وزرای خارجه عربستان، ترکیه و قطر پیش از نشست لوزان