فیلم/کشف خودرو حامل مهمات برای تروریستها در لاذقیه