افشای یک نامه محرمانه از سرکردگان داعش در آستانه عملیات موصل+ سند